Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND thị xã Hương Trà ban hành: 137 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Bà Nguyễn Thị Huy. 
12-07-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Văn Đới. 
12-07-2019 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Thu Điệp. 
12-07-2019 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Tuyết. 
12-07-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020. 
12-07-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2018. 
12-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 
14-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
14-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
14-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019. 
14-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2019. 
14-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
14-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
14-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
15-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
15-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017. 
15-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2017. 
15-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
12-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 
12-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
14,363,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner