Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND huyện Nam Đông ban hành: 111 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
12-12-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
13-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông phát triển Du lịch huyện Nam Đông giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2030. 
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
18-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 
18-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 
18-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 
24-03-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển ngành may công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 
24-03-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về xây dựng "Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu" huyện Nam Đông giai đoạn 2016 - 2020. 
24-03-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về dự toán ngân sách năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. 
06-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014. 
06-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về dự toán ngân sách năm 2015. 
18-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
30-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc thông qua Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014 - 2020. 
30-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. 
30-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013. 
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về dự toán ngân sách năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
14,363,701 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner