Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

UBND huyện Nam Đông ban hành: 116 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông. 
07-09-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
31-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
05-07-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 
25-04-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 
17-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. 
17-11-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định về việc luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
21-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đông. 
03-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông. 
10-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Nam Đông. 
12-05-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 
04-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông. 
27-01-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 
29-10-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện. 
09-09-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc quy định mức hỗ trợ đào tạo thạc sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nam Đông. 
09-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 
20-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc Ban hành Nội quy làm việc của cơ quan UBND huyện. 
31-07-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Đông. 
28-02-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 
21-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
14,369,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner