Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND huyện Phong Điền ban hành: 154 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đại Vui. 
24-04-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Võ Văn Vui. 
24-04-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đại Vui. 
14-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kết quả giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 
14-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 
14-12-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017. 
14-12-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019. 
14-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
18-07-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
18-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
18-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về giao rừng, đất rừng do UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong Điền quản lý để giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và sử dụng. 
18-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017. 
18-07-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 
18-07-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. 
18-07-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 
30-01-2018 Công văn số 83/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017của HĐND huyện. 
30-01-2018 Công văn số 82/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền về việc đính chính Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện. 
15-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án Nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2017 - 2020. 
15-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. 
15-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua “Đề án phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
14,320,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner