Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

UBND huyện Phong Điền ban hành: 63 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân huyện). 
26-02-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 
05-02-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
29-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 
25-08-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện. 
10-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền. 
19-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền. 
14-03-2017 Quyết định số 814/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền. 
30-09-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện. 
19-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. 
15-08-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 
25-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
29-10-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phong Điền. 
01-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
01-09-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. 
28-07-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phong Điền. 
28-07-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 
28-07-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. 
28-07-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 
03-04-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy định việc tiếp nhận, xử lý và trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
14,363,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner