Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

UBND huyện Phú Lộc ban hành: 73 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-03-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 14/4/2014; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2015; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016. 
15-11-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
09-11-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
03-08-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-06-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lộc. 
16-06-2016 Chỉ thị số 10/2016/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
24-11-2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện. 
13-05-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 
21-04-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 
21-04-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
17-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015 trên địa bàn huyện. 
17-10-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân. 
14-04-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc. 
14-04-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 
11-04-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác quản lý nghề nuôi hàu trên đầm Lăng Cô, huyện Phú Lộc. 
11-04-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
27-03-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc. 
26-03-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 
15-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nuôi tôm chân trắng trên đầm phá huyện Phú Lộc. 
25-12-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
14,104,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner