Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND huyện Phú Vang ban hành: 95 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Phú Vang. 
13-12-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
03-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 
13-12-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Phú Vang. 
13-12-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
05-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 
15-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
06-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 
15-12-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. 
15-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 
15-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016. 
16-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
15-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách huyện năm 2016. 
05-08-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
05-08-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014. 
19-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 
19-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách huyện năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
08-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
14,320,856 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner