Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

UBND huyện Phú Vang ban hành: 72 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-04-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
07-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
03-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Vang. 
29-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang. 
07-08-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Phú Vang. 
07-08-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 
07-08-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 
07-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. 
13-04-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân huyện và nơi Tiếp công dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
18-04-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Vang. 
26-03-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014. 
09-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý Vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang. 
25-12-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. 
25-10-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn huyện. 
16-05-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 
05-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. 
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2013. 
05-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. 
20-08-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 
19-04-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Phú Vang. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
14,363,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner