Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND huyện Quảng Điền ban hành: 114 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-03-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. 
19-12-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
19-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
19-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 
05-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 
05-08-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2015. 
22-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
22-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
22-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Trương Duy Hải, ông Hà Văn Tuấn. 
22-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Đăng Khoa. 
22-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Cảnh Ngưu và ông Ngô Thời Lai. 
22-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Lượng và bà Nguyễn Thị Phương Dung. 
22-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ngọc Đức và ông Quách Nhơn. 
22-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Cảnh Dư. 
02-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2014. 
02-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
20-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 
20-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
09-10-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. 
09-10-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông vận tải huyện Quảng Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
14,364,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner