Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 3875 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2019 Quyết định số 84/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
31-12-2019 Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung danh mục các doanh nghiệp có nguồn thu được phân cấp ngân sách tỉnh hưởng 100%. 
30-12-2019 Quyết định số 3376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII. 
30-12-2019 Quyết định số 3376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa VII. 
30-12-2019 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
28-12-2019 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020. 
28-12-2019 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2020. 
27-12-2019 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2020. 
27-12-2019 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
26-12-2019 Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quy trình xử lý tài sản bị tịch thu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
26-12-2019 Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
26-12-2019 Quyết định số 3331QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích: Ưng Bình tại Châu Hương Viên (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) là di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) cấp Tỉnh. 
26-12-2019 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích: Địa điểm Lùm Chánh Đông (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh. 
26-12-2019 Quyết định số 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích: Lăng mộ và Nhà thờ Trần Đình Bá (thuộc 02 xã: Quảng Phú, huyện Quảng Điền; Phong Hiền, huyện Phong Điền) là di tích lịch sử cấp Tỉnh. 
21-12-2019 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024). 
21-12-2019 Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024). 
21-12-2019 Quyết định số 79/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện mức thu học phí; quản lý và sử dụng học phí; quy định khu vực, địa bàn để các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập áp dụng mức thu học phí đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020. 
17-12-2019 Quyết định số 78/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
16-12-2019 Quyết định số 3229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020. 
13-12-2019 Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /194       Số văn bản mỗi trang: 
14,364,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner