Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND thành phố Huế ban hành: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013. 
19-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về dự toán ngân sách năm 2013. 
19-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
28-08-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế. 
13-07-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016: Ông Nguyễn Ngọc Lâm. 
13-07-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 
13-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 
20-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về dự toán ngân sách năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
22-07-2011 Nghị quyết số 2B/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 
22-07-2011 Nghị quyết số 2A/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về dự toán ngân sách năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
21-07-2010 Nghị quyết số 14g/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Ngô Anh Tuấn. 
21-07-2010 Nghị quyết số 14e/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Lê Phước Hòa. 
21-07-2010 Nghị quyết số 14đ/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua quy hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020. 
21-07-2010 Nghị quyết số 14d/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua quy hoạch phát triển Thương mại thành phố Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
14,114,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner