Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND huyện A Lưới ban hành: 210 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. 
18-12-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2020. 
18-12-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2020. 
18-12-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
08-08-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 - 2021. 
16-07-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện. 
16-07-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. 
16-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
15-07-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018. 
19-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019. 
19-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2019. 
19-12-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 
19-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
19-12-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
19-12-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
11-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017. 
11-07-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. 
11-07-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Sỹ Hòa. 
11-07-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện. 
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
Chuyển tới trang:  /11       Số văn bản mỗi trang: 
14,364,322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner