Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

UBND huyện A Lưới ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới. 
31-07-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới. 
31-07-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới. 
10-02-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới về việc ban hành một số quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015. 
21-05-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động huyện A Lưới. 
26-09-2012 Chỉ thị số 15/2012/CT-UBND của UBND huyện A Lưới về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
19-12-2011 Quyết định số 2156/2011/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện. 
24-10-2011 Quyết định số 1702/2011/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện A Lưới Nhiệm kỳ 2011-2016. 
08-05-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND của UBND huyện A Lưới về việc bảo đảm môi trường, an ninh trật tự khu vực khai thác, thu hồi khoáng sản vàng tại vùng ngập nước lòng hồ thủy điện A Lưới. 
19-06-2007 Quyết định số 721/2007/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới về quy định mức thu phí chợ và phí trông giữ xe đạp, xe máy. 
09-05-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của UBND huyện A Lưới về việc triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” giai đoạn 2007-2010. 
04-05-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND huyện A Lưới về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh. 
18-04-2007 Quyết định số 400/2007/QĐ-UBND của UBND huyện A Lưới về việc Ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân Huyện và Hội nông dân huyện A Lưới. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
14,320,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner