Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

HĐND thị xã Hương Thủy ban hành: 90 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. 
10-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
20-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về dự toán thu chi ngân sách năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
08-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
08-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. 
19-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về dự toán thu chi ngân sách năm 2015. 
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
10-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Đề án xây dựng Khu Trung tâm thị xã Hương Thủy. 
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013. 
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Phú. 
24-06-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Ngọc Sơn. 
24-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
19-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
14,320,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner