Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 22-05-2006: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định ghi nợ tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 08)
10-01-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Thanh tra Sở Giao thông vận tải. (từ trang 09 đến trang 12)
16-01-2006 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003-2010. (từ trang 13 đến trang 16)
04-01-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu. (trang 17)
13-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UB của UBND huyện Nam Đông quy định mức thu và sử dụng học phí, tiền học hai buổi trên ngày đối với các lớp học mầm non tại thị trấn. (từ trang 18 đến trang 19)
05-01-2006 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 20 đến trang 21)
05-01-2006 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND Huyện Hương Thuỷ, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 22)
06-01-2006 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo Thượng Thành - Phần phía Nam Kinh thành Huế. (từ trang 23 đến trang 25)
06-01-2006 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm tại Khu chứng tích Chín Hầm. (từ trang 26 đến trang 27)
06-01-2006 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xe truyền hình lưu động Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. (từ trang 28 đến trang 29)
06-01-2006 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Hương Vinh (giai đoạn l). (từ trang 30 đến trang 31)
06-01-2006 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm Y Tế huyện A Lưới. (từ trang 32 đến trang 33)
09-01-2006 Quyết định số 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Đô thị mới An Cựu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Thuỷ An) xã Thuỷ An Thành phố Huế. (từ trang 34 đến trang 37)
10-01-2006 Quyết định số 57/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Chỉnh trang, tu bổ và tôn tạo cung An Định - giai đoạn 2. (từ trang 38 đến trang 39)
10-01-2006 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá tối thiểu phần diện tích đất ở để tổ chức đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu qui hoạch Trung tâm Kiểm Huệ, thành phố Huế. (trang 40)
10-01-2006 Quyết định số 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Ông ĐẶNG ĐÌNH DŨNG giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giống Thuỷ sản tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 41)
10-01-2006 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án "Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm" tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 42)
11-01-2006 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Công ty Kinh doanh lâm nghiệp Thừa Thiên Huế thành Công ty cổ phần Kinh doanh lâm nghiệp Thừa Thiên Huế. (từ trang 43 đến trang 44)
12-01-2006 Quyết định số 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông. (từ trang 45 đến trang 47)
13-01-2006 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 48)
13-01-2006 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Bà ĐOÀN THỊ LAN HƯƠNG giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. (trang 49)
13-01-2006 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Bác sĩ chuyên khoa I TRƯƠNG NHƯ SƠN giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. (trang 50)
13-01-2006 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động Bác sĩ HÀ THẾ VINH đến nhận công tác tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; kể từ ngày 01/02/2006. (trang 51)
13-01-2006 Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Bà VÕ THỊ TUYẾT HỒNG giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. (trang 52)
13,732,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner