Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 10 xuất bản ngày 07-08-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-05-2006 Quyết định số 1183/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Đề án Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 – 2010”. (từ trang 03 đến trang 06)
12-05-2006 Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá. (từ trang 07 đến trang 22)
08-05-2006 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cuộc Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006. (từ trang 23 đến trang 24)
10-05-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 26)
11-05-2006 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch Lở mồm long móng ở gia súc. (từ trang 27 đến trang 28)
03-05-2006 Quyết định số 682/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. (từ trang 29 đến trang 48)
04-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc v/v thực hiện nhiệm vụ thu năm 2006. (từ trang 49 đến trang 50)
05-05-2006 Chỉ thị số 08/CT-UB của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường xử lý tình trạng khai thác hàu bằng cơ giới trên đầm Lập An. (trang 51)
10-05-2006 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoà nhận công tác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. (trang 52)
10-05-2006 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 53)
10-05-2006 Quyết định số 1199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 54)
11-05-2006 Quyết định số 1207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phát Công báo cấp tỉnh miễn phí. (từ trang 55 đến trang 57)
13,756,992 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner