Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 38 xuất bản ngày 25-12-2008: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 03 đến trang 08)
11-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2009. (từ trang 09 đến trang 10)
11-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007. (từ trang 11 đến trang 12)
11-12-2008 Nghị quyết số 11e/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. (từ trang 13 đến trang 14)
11-12-2008 Nghị quyết số 11g/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển ngành y tế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2020. (từ trang 15 đến trang 18)
11-12-2008 Nghị quyết số 11h/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015. (từ trang 19 đến trang 22)
11-12-2008 Nghị quyết số 11i/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. (từ trang 23 đến trang 25)
11-12-2008 Nghị quyết số 11l/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 26 đến trang 27)
15-12-2008 Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 28 đến trang 36)
18-12-2008 Quyết định số 2866/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền giải quyết một số thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. (từ trang 37 đến trang 38)
11-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
11-12-2008 Nghị quyết số 11k/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 41 đến trang 42)
11-12-2008 Nghị quyết số 11m/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. (trang 43)
11-12-2008 Quyết định số 2797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 45)
12-12-2008 Quyết định số 2806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 46 đến trang 50)
13-12-2008 Quyết định số 2812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 51 đến trang 56)
13-12-2008 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế. (từ trang 57 đến trang 59)
18-12-2008 Quyết định số 2869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 60 đến trang 67)
17-12-2008 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. (từ trang 68 đến trang 70)
13,731,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner