Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 25-02-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 03 đến trang 08)
18-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về dự toán ngân sách năm 2009. (từ trang 09 đến trang 10)
18-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 11 đến trang 13)
18-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế. (từ trang 14 đến trang 18)
18-12-2008 Nghị quyết số 11e/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách Đô thị, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 19)
18-12-2008 Nghị quyết số 11g/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 20)
18-12-2008 Nghị quyết số 11k/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2009. (từ trang 21 đến trang 22)
11-02-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND của UBND thành phố Huế về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 12/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2009. (từ trang 23 đến trang 25)
13-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc quy định mức thu thuế nhà, đất ở xã Hương Phú. (trang 26)
10-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực tổ chức nhà nước. (từ trang 27 đến trang 31)
14-02-2009 Quyết định số 325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (giai đoạn I). (từ trang 32 đến trang 33)
19-02-2009 Công văn số 570/UBND-NV của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý. (từ trang 34 đến trang 36)
13,383,219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner