Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 12 xuất bản ngày 14-08-2006: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2006 Quyết định số 1401/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 1293/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 của UBND tỉnh về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. (từ trang 03 đến trang 04)
02-06-2006 Quyết định số 1419/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 05 đến trang 11)
05-06-2006 Quyết định số 1430/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 15)
06-06-2006 Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh "Về việc ban hành quy chế về vận hành, khai thác và quản lý các thiết bị tin học trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh". (từ trang 16 đến trang 26)
05-06-2006 Quyết định số 1474/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông v/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Liên đoàn Lao động huyện. (từ trang 27 đến trang 31)
13-06-2006 Quyết định số 1489/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 32 đến trang 53)
15-06-2006 Quyết định số 2529/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 54 đến trang 57)
01-06-2006 Quyết định số 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 58 đến trang 59)
02-06-2006 Quyết định số 1409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 60 đến trang 61)
13,724,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner