Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 33 xuất bản ngày 25-12-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 03 đến trang 10)
10-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010. (từ trang 11 đến trang 12)
10-12-2009 Nghị quyết số 13c/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008. (từ trang 13 đến trang 14)
10-12-2009 Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010. (trang 15)
10-12-2009 Nghị quyết số 13e/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010. (từ trang 16 đến trang 17)
10-12-2009 Nghị quyết số 13g/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 18 đến trang 19)
10-12-2009 Nghị quyết số 13h/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thành lập ba phường Hương Long, Thủy Xuân và Thủy Biều thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 20)
10-12-2009 Nghị quyết số 13i/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập. (từ trang 21 đến trang 22)
10-12-2009 Nghị quyết số 13k/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 23 đến trang 24)
10-12-2009 Nghị quyết số 13l/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 25 đến trang 28)
10-12-2009 Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án Dân sự trên địa bàn thành phố. (từ trang 29 đến trang 30)
14-12-2009 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trường Trung học Phổ thông Quốc Học - Huế thành Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc Học - Huế. (trang 31)
15-12-2009 Quyết định số 2763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định mức chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. (từ trang 32 đến trang 33)
14-12-2009 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. (từ trang 34 đến trang 35)
13,724,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner