Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 25-01-2010: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 13)
08-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 14 đến trang 17)
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND thành phố Huế về tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và các ngày lễ hội năm 2010. (từ trang 18 đến trang 19)
11-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010. (từ trang 20 đến trang 21)
12-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND thành phố Huế về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010. (từ trang 22 đến trang 24)
12-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2010. (từ trang 25 đến trang 26)
18-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện. (từ trang 27 đến trang 28)
18-01-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông. (từ trang 29 đến trang 31)
14-01-2010 Quyết định số 110/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc thành lập Trang thông tin điện tử huyện Phú Vang. (từ trang 32 đến trang 34)
31-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 35 đến trang 42)
31-12-2009 Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010. (từ trang 43 đến trang 45)
04-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ. (từ trang 46 đến trang 47)
04-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010. (từ trang 48 đến trang 49)
05-01-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 2010. (từ trang 50 đến trang 52)
30-12-2009 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 53 đến trang 58)
04-01-2010 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 59 đến trang 81)
13-01-2010 Quyết định số 45/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hồ Thắng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh. (trang 82)
13-01-2010 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hồ Dần giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. (trang 83)
13-01-2010 Quyết định số 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sửu giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. (trang 84)
13-01-2010 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Đặng Quang. (trang 85)
13-01-2010 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đối với ông Đặng Ngọc Sơn. (trang 86)
14-01-2010 Quyết định số 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh. (từ trang 87 đến trang 88)
14-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010. (từ trang 89 đến trang 91)
18-01-2010 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục và mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh. (trang 92)
19-01-2010 Quyết định số 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 93 đến trang 94)
12-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010. (từ trang 95 đến trang 96)
12-01-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Dần năm 2010. (từ trang 97 đến trang 103)
12,931,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner