Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 29 xuất bản ngày 15-10-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-10-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp. (từ trang 03 đến trang 04)
05-10-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 20)
05-10-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 21 đến trang 32)
30-09-2010 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp A Co, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 33 đến trang 37)
04-10-2010 Quyết định số 1835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách trợ giúp đột xuất từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. (từ trang 38 đến trang 42)
04-10-2010 Quyết định số 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm dạy nghề Nam Đông trực thuộc UBND huyện Nam Đông. (từ trang 43 đến trang 44)
04-10-2010 Quyết định số 1837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm dạy nghề A Lưới trực thuộc UBND huyện A Lưới. (từ trang 45 đến trang 46)
05-10-2010 Quyết định số 1838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Khuyến nông và Hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 47 đến trang 52)
05-10-2010 Quyết định số 1846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015. (từ trang 53 đến trang 54)
06-10-2010 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án Quản lý tổng hợp các hoạt động đầm phá Thừa Thiên Huế (IMOLA). (từ trang 55 đến trang 56)
06-10-2010 Quyết định số 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung La Tưng, xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. (từ trang 57 đến trang 59)
06-10-2010 Quyết định số 1858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung Tam Lanh, xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012. (từ trang 60 đến trang 62)
07-10-2010 Quyết định số 1869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh. (từ trang 63 đến trang 64)
07-10-2010 Quyết định số 1871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 -2020. (từ trang 65 đến trang 67)
12,707,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner