Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-02-2012: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về công tác dân quân, tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2012. (từ trang 03 đến trang 04)
11-01-2012 Quyết định số 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 05 đến trang 13)
09-02-2012 Quyết định số 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. (từ trang 14 đến trang 15)
09-02-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 16 đến trang 17)
09-02-2012 Quyết định số 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. (từ trang 18 đến trang 19)
17-01-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh, đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. (từ trang 20 đến trang 22)
18-01-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. (từ trang 23 đến trang 24)
13-02-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2012. (từ trang 25 đến trang 31)
14,328,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner