Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 22 xuất bản ngày 25-09-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2006 Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. (từ trang 03 đến trang 04)
20-09-2006 Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. (từ trang 05 đến trang 06)
12-09-2006 Quyết định số 1380/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế v/v ban hành qui định an táng tại Khu B nghĩa trang Thiên Thai. (từ trang 07 đến trang 09)
30-08-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc củng cố, đẩy mạnh hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng. (từ trang 10 đến trang 11)
08-09-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường các biện pháp để ngăn chặn những tổ chức, cá nhân khai thác, tận dụng, tận thu gỗ trái phép. (từ trang 12 đến trang 13)
13-09-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc cấm khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản không phải vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện. (trang 14)
12-09-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 15 đến trang 31)
14-09-2006 Quyết định số 2413/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 32 đến trang 36)
21-09-2006 Quyết định số 2453/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí quản lý hành chính, quản lý và sử dụng tài sản công của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức hưởng ngân sách từ UBND huyện. (từ trang 37 đến trang 52)
28-08-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006. (từ trang 53 đến trang 56)
13-09-2006 Quyết định số 2111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Đề án 3 – Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 57 đến trang 58)
21-09-2006 Quyết định số 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện và bến bãi đường thủy nội địa tại địa phương. (từ trang 59 đến trang 60)
13,756,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner