Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 09)
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 10 đến trang 16)
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2014. (từ trang 17 đến trang 18)
20-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2014 của HĐND huyện. (từ trang 19 đến trang 20)
20-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 21 đến trang 24)
20-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 25 đến trang 26)
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 27 đến trang 31)
19-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về dự toán thu, chi ngân sách năm 2014. (từ trang 32 đến trang 34)
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 43)
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 53)
25-12-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2014. (từ trang 54 đến trang 56)
25-12-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. (từ trang 57 đến trang 60)
30-12-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014. (từ trang 61 đến trang 63)
26-12-2013 Quyết định số 2840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định tạm thời chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 64 đến trang 68)
27-12-2013 Quyết định số 2846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. (trang 69)
27-12-2013 Quyết định số 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. (trang 70)
27-12-2013 Quyết định số 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. (trang 71)
28-12-2013 Quyết định số 2874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. (trang 72)
03-01-2014 Quyết định số 05/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 73 đến trang 115)
31-12-2013 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính. (từ trang 116 đến trang 117)
19-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. (từ trang 118 đến trang 119)
13,520,529 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner