Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 11 xuất bản ngày 25-01-2014: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 17)
16-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ¬trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 18 đến trang 22)
15-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nuôi tôm chân trắng trên đầm phá huyện Phú Lộc. (từ trang 23 đến trang 24)
31-12-2013 Quyết định số 2916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 25 đến trang 32)
08-01-2014 Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. (từ trang 33 đến trang 39)
08-01-2014 Quyết định số 49/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke. (trang 40)
09-01-2014 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn Phong Điền. (trang 41)
09-01-2014 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thị trấn A Lưới. (từ trang 42 đến trang 43)
15-01-2014 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Ngọc Tuấn. (trang 44)
15-01-2014 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Thanh. (trang 45)
15-01-2014 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Quốc Huy. (trang 46)
15-01-2014 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đoàn Quang Sơn. (trang 47)
15-01-2014 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Hồ Thế Hùng. (trang 48)
17-01-2014 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Cồn Giá, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang. (từ trang 49 đến trang 51)
07-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Festival Huế 2014 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương đất nước trong năm 2014. (từ trang 52 đến trang 54)
07-01-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2014. (từ trang 55 đến trang 56)
16-01-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. (từ trang 57 đến trang 58)
16-01-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 59 đến trang 60)
20-01-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Thuận An và hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 61)
22-01-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. (từ trang 62 đến trang 63)
13,383,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner