Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 15-02-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 12)
25-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 13 đến trang 14)
27-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 15 đến trang 24)
27-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 25 đến trang 39)
21-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 40 đến trang 42)
09-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý Vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Vang. (từ trang 43 đến trang 45)
20-01-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. (từ trang 46 đến trang 51)
03-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. (từ trang 52 đến trang 54)
03-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 55 đến trang 57)
09-01-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với cấp quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ; kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích tại các xã, thị trấn. (từ trang 58 đến trang 59)
09-01-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2014. (từ trang 60 đến trang 63)
09-01-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2014. (từ trang 64 đến trang 66)
20-01-2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Lễ hội Sóng nước Tam Giang và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước trong năm 2014. (từ trang 67 đến trang 68)
20-01-2014 Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và năm 2014. (từ trang 69 đến trang 71)
28-12-2013 Quyết định số 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015. (từ trang 72 đến trang 79)
22-01-2014 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phụ cấp công vụ cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội. (trang 80)
25-01-2014 Quyết định số 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 81 đến trang 82)
25-01-2014 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 83 đến trang 85)
24-01-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp hạn chế sử dụng tài nguyên rừng tự nhiên. (từ trang 86 đến trang 87)
13,383,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner