Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 05-08-2014: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh qui định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015. (từ trang 04 đến trang 05)
18-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. (từ trang 06 đến trang 12)
18-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VII). (từ trang 13 đến trang 18)
18-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 19 đến trang 26)
18-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 27 đến trang 29)
18-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 30 đến trang 33)
18-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 34 đến trang 38)
29-07-2014 Quyết định số 41/2014/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 39 đến trang 71)
29-07-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 72 đến trang 80)
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 81 đến trang 85)
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 86 đến trang 87)
10-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc thông qua Đề án xây dựng Khu Trung tâm thị xã Hương Thủy. (từ trang 88 đến trang 91)
11-07-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 92 đến trang 95)
11-07-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013. (từ trang 96 đến trang 97)
08-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 98 đến trang 101)
08-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2013. (từ trang 102 đến trang 103)
18-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng để xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. (trang 104)
18-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. (từ trang 105 đến trang 107)
18-07-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 108)
18-07-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 109)
18-07-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 110)
21-07-2014 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi loại hình của Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. (từ trang 111 đến trang 112)
22-07-2014 Quyết định số 1496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Cồn Máy Bay, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền. (từ trang 113 đến trang 115)
24-07-2014 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn. (trang 116)
24-07-2014 Quyết định số 1515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Luân. (trang 117)
24-07-2014 Quyết định số 1516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Trung Dũng. (trang 118)
24-07-2014 Quyết định số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 119)
13,732,302 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner