Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 15-08-2014: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 25)
30-06-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 26 đến trang 28)
30-06-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 29 đến trang 33)
01-08-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 34 đến trang 37)
04-08-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII, năm 2014. (từ trang 38 đến trang 43)
05-08-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 77)
07-08-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp. (từ trang 78 đến trang 81)
07-08-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi phí tham quan các công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 82 đến trang 83)
31-07-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Đông. (từ trang 84 đến trang 91)
22-07-2014 Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 92 đến trang 96)
22-07-2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2013. (từ trang 97 đến trang 98)
22-07-2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. (từ trang 99 đến trang 100)
22-07-2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030. (từ trang 101 đến trang 102)
22-07-2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua Đề án Thực hiện Điều lệ trường học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn huyện Phong Điền từ nay đến năm học 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 103 đến trang 104)
25-07-2014 Quyết định số 1519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về chất độc hóa học đối với môi trường sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng 2020. (từ trang 105 đến trang 108)
30-07-2014 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 109 đến trang 111)
30-07-2014 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh sách xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; danh sách xã, phường, thị trấn thí điểm phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng năm 2014. (từ trang 112 đến trang 115)
30-07-2014 Quyết định số 1552 QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. (từ trang 116 đến trang 120)
30-07-2014 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận ông Lê Trần Nguyên Hùng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 121)
01-08-2014 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Đình Đôi - Cửa Cạn, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 122 đến trang 124)
01-08-2014 Quyết định số 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia. (từ trang 125 đến trang 126)
04-08-2014 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ biên chế công chức năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. (từ trang 127 đến trang 129)
04-08-2014 Quyết định số 1589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 130 đến trang 131)
05-08-2014 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Du giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 132)
05-08-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 133 đến trang 135)
14-08-2014 Thông báo số 229/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (trang 136)
13,725,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner