Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 15-12-2006: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2006 Quyết định số 2748/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 03 đến trang 09)
01-12-2006 Quyết định số 2751/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 10 đến trang 18)
04-12-2006 Quyết định số 2767/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. (từ trang 19 đến trang 26)
01-12-2006 Quyết định số 1942/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc quy định bổ sung vị trí, loại đường và mức thu thuế nhà, đất. (trang 27)
17-11-2006 Quyết định số 2136/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của UBND huyện. (từ trang 28 đến trang 31)
20-11-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. (từ trang 32 đến trang 34)
06-12-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UB của UBND huyện Phú Lộc v/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình an ninh trật tự tại khu vực cảng Chân Mây. (trang 35)
30-11-2006 Quyết định số 2750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Lộc giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. (trang 36)
01-12-2006 Quyết định số 2752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm cấm khai thác cát, sỏi. (trang 37)
04-12-2006 Quyết định số 2766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 38 đến trang 58)
06-12-2006 Quyết định số 2779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Vĩ Dạ 10, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. (từ trang 59 đến trang 61)
06-12-2006 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chẩn đoán hình ảnh - Y học hạt nhân Thừa Thiên Huế. (từ trang 62 đến trang 71)
06-12-2006 Quyết định số 2783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế. (từ trang 72 đến trang 80)
07-12-2006 Quyết định số 2786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 81)
07-12-2006 Quyết định số 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng Chân Mây. (từ trang 82 đến trang 83)
08-12-2006 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 84 đến trang 92)
08-12-2006 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thiên nhiên vì cuộc sống xã Phong Mỹ. (từ trang 93 đến trang 97)
13,756,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner