Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 32 xuất bản ngày 25-12-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 03 đến trang 05)
09-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 06 đến trang 20)
12-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 21 đến trang 27)
12-12-2006 Nghị quyết số 7G/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. (từ trang 28 đến trang 29)
12-12-2006 Nghị quyết số 7H/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2005. (từ trang 30 đến trang 31)
09-12-2006 Quyết định số 2802/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010. (từ trang 32 đến trang 47)
11-12-2006 Chỉ thị số 53/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007. (từ trang 48 đến trang 49)
13-12-2006 Chỉ thị số 54/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh dịch Lở mồm long móng ở gia súc. (từ trang 50 đến trang 51)
12-12-2006 Nghị quyết số 7D/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. (từ trang 52 đến trang 53)
12-12-2006 Nghị quyết số 7E/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007. (từ trang 54 đến trang 58)
12-12-2006 Nghị quyết số 7F/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. (từ trang 59 đến trang 61)
20-12-2006 Nghị quyết số 254/HĐND-TH1 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v: Đính chính văn bản. (trang 62)
11-12-2006 Quyết định số 2812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tin học hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 63)
13,554,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner