Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 05-01-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2006 Quyết định số 2874/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2007 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (giá đất năm 2007 ). (từ trang 03 đến trang 70)
22-12-2006 Quyết định số 2879/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 71 đến trang 76)
22-12-2006 Chỉ thị số 58/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 77 đến trang 78)
25-12-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về Việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch Cúm gia cầm và dịch Lở mồm long móng ở gia súc. (từ trang 79 đến trang 80)
14-12-2006 Quyết định số 2353/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án khu vực huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 81 đến trang 82)
13-12-2006 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 83 đến trang 88)
13-12-2006 Quyết định số 2817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thủy Thanh, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 89 đến trang 92)
13-12-2006 Quyết định số 2818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển khu vực Phú Thuận - tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 93 đến trang 96)
15-12-2006 Quyết định số 2829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng cấp tỉnh Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất (năm 2006). (từ trang 97 đến trang 98)
15-12-2006 Quyết định số 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Chương trình thí điểm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 99 đến trang 100)
15-12-2006 Quyết định số 2838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà thuộc dự án thủy lợi miền Trung vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á. (từ trang 101 đến trang 107)
18-12-2006 Quyết định số 2853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin quyền Giám đốc Trung tâm Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin thuộc Sở Bưu chính Viễn thông. (trang 108)
20-12-2006 Quyết định số 2869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Nguyễn Hữu Thọ , Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô kiêm giữ chức vụ Giám đốc Cảng Chân Mây trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. (trang 109)
22-12-2006 Quyết định số 2878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2007-2008. (từ trang 110 đến trang 116)
12,707,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner