Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 15-12-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng huyện Phú Lộc. (từ trang 03 đến trang 16)
28-11-2012 Quyết định số 2242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 17)
30-11-2012 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 18 đến trang 24)
04-12-2012 Quyết định số 2279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn, thành lập và tăng cường chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 25 đến trang 30)
04-12-2012 Quyết định số 2280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. (từ trang 31 đến trang 32)
05-12-2012 Quyết định số 2293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 33 đến trang 45)
05-12-2012 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 56)
05-12-2012 Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Khẩn nguy Hàng không tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 57 đến trang 58)
05-12-2012 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. (từ trang 59 đến trang 60)
05-12-2012 Quyết định số 2301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh. (từ trang 61 đến trang 63)
05-12-2012 Quyết định số 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh. (từ trang 64 đến trang 66)
05-12-2012 Quyết định số 2303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng tư vấn về xử lý vi phạm hành chính. (từ trang 67 đến trang 68)
05-12-2012 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. (từ trang 69 đến trang 70)
10-12-2012 Quyết định số 2325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh. (trang 71)
04-12-2012 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và năm 2013. (từ trang 72 đến trang 74)
06-12-2012 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, ổn định thị trường cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. (từ trang 75 đến trang 79)
12,707,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner