Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 15-01-2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2014 tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 16)
26-12-2013 Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (từ trang 17 đến trang 19)
26-12-2013 Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị, bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và các Lễ hội năm 2014. (từ trang 20 đến trang 22)
24-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 23 đến trang 28)
24-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. (từ trang 29 đến trang 30)
24-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2012. (từ trang 31 đến trang 32)
19-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Vang năm 2014. (từ trang 33 đến trang 34)
19-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 35 đến trang 40)
24-12-2013 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 41 đến trang 83)
25-12-2013 Quyết định số 2832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. (từ trang 84 đến trang 97)
25-12-2013 Quyết định số 2834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn từ nay đến năm 2015. (từ trang 98 đến trang 106)
15-12-2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với cấp quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh trong năm 2014. (từ trang 107 đến trang 110)
26-12-2013 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2014. (từ trang 111 đến trang 115)
27-12-2013 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. (từ trang 116 đến trang 117)
23-12-2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Khóa V, Nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Quốc Huy. (trang 118)
23-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đoàn Quang Sơn. (trang 119)
23-12-2013 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: ông Đặng Trần Sơn. (trang 120)
23-12-2013 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: ông Nguyễn Quốc Huy. (trang 121)
19-12-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. (từ trang 122 đến trang 123)
13,403,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner