Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 30 xuất bản ngày 15-07-2015: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng". (từ trang 03 đến trang 08)
25-06-2015 Quyết định số 1492/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Điền ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. (từ trang 09 đến trang 26)
19-06-2015 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đặng Quang Ngọc giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. (trang 27)
19-06-2015 Quyết định số 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hà Xuân Hậu giữ chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. (trang 28)
19-06-2015 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh. (trang 29)
24-06-2015 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 30 đến trang 51)
26-06-2015 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Chế Công Chung giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Festival Huế. (trang 52)
26-06-2015 Quyết định số 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 53 đến trang 61)
29-06-2015 Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 63)
29-06-2015 Quyết định số 1232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. (từ trang 64 đến trang 65)
29-06-2015 Quyết định số 1233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 66 đến trang 67)
29-06-2015 Quyết định số 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 68 đến trang 77)
03-07-2015 Quyết định số 1309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quang Dũng. (trang 78)
03-07-2015 Quyết định số 1310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Khắc Thọ. (trang 79)
13,756,565 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner