Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 xuất bản ngày 05-02-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Đinh Hợi 2007. (từ trang 04 đến trang 08)
23-01-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 09 đến trang 10)
08-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân số - gia đình & trẻ em trên địa bàn huyện năm 2007. (từ trang 11 đến trang 12)
09-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước. (từ trang 13 đến trang 14)
22-12-2006 Nghị quyết số 7f/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch sử dụng đất năm 2007. (từ trang 15 đến trang 16)
30-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước. (từ trang 17 đến trang 23)
29-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 24 đến trang 27)
15-01-2007 Quyết định số 84/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2008. (từ trang 28 đến trang 30)
16-01-2007 Quyết định số 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 31 đến trang 36)
16-01-2007 Quyết định số 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục của tỉnh. (từ trang 37 đến trang 38)
16-01-2007 Quyết định số 95/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 39)
16-01-2007 Quyết định số 96/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/DIOXIN huyện Phú Lộc. (trang 40)
16-01-2007 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". (từ trang 41 đến trang 42)
18-01-2007 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Thơ Hương Giang tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 43)
19-01-2007 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách và tiến độ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 44 đến trang 46)
19-01-2007 Quyết định số 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 47 đến trang 52)
22-01-2007 Quyết định số 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Dự án Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 53 đến trang 54)
23-01-2007 Quyết định số 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Kỷ. (trang 55)
24-01-2007 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi, bổ sung cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. (từ trang 56 đến trang 57)
26-01-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bình ổn giá và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007. (từ trang 58 đến trang 60)
10-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc tăng cường công phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát. (trang 61)
11-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. (từ trang 62 đến trang 63)
15-01-2007 Công văn số 136/HĐND-VP của HĐND huyện Phong Điền “Về việc đính chính nội dung Điều 2 Nghị quyết số 7f/2006/NQ-HĐND ngày 22/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện”. (trang 64)
13,909,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner