Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 25-02-2007: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2006 Quyết định số 2768/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 13)
13-02-2007 Quyết định số 511/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Tiết a, Khoản 2.1, Điểm 2 và Khoản 2.2, Điểm 2, Điều 10 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 2768/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 14 đến trang 15)
08-02-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu. (từ trang 16 đến trang 18)
14-02-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2007. (từ trang 19 đến trang 21)
15-02-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. (từ trang 22 đến trang 23)
02-02-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc sửa đổi mức thu thuế nhà, đất các xã vùng nông thôn. (trang 24)
05-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo và tổ chức di dời dân vùng sạt lở do nước biển xâm thực tại xã Quảng Công. (từ trang 25 đến trang 26)
22-01-2007 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo giao ước thi đua nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp. (từ trang 27 đến trang 28)
05-02-2007 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. (từ trang 29 đến trang 30)
05-02-2007 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. (từ trang 31 đến trang 32)
05-02-2007 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Vinh Phú, huyện Phú Vang. (từ trang 33 đến trang 34)
05-02-2007 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. (từ trang 35 đến trang 36)
05-02-2007 Quyết định số 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Hương Thủy. (từ trang 37 đến trang 38)
05-02-2007 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư đường vào trung tâm xã Phong Bình, huyện Phong Điền. (từ trang 39 đến trang 40)
07-02-2007 Quyết định số 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm mặt cắt 100m Khu đô thị mới An Vân Dương. (từ trang 41 đến trang 43)
07-02-2007 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2010. (từ trang 44 đến trang 46)
07-02-2007 Quyết định số 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Dồn điền, đổi thửa". (từ trang 47 đến trang 48)
12-02-2007 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở biệt thự trục đường Quốc lộ IA - Lăng Tự Đức. (từ trang 49 đến trang 51)
12-02-2007 Quyết định số 500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, huyện Hương Trà. (từ trang 52 đến trang 53)
12-02-2007 Quyết định số 501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Bà Lê Thị Thu Hương, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông. (trang 54)
12-02-2007 Quyết định số 509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2007. (từ trang 55 đến trang 61)
13-02-2007 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 62)
13-02-2007 Quyết định số 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Hợp phần 3 - Dự án Quản lý rủi ro thiên tai. (từ trang 63 đến trang 65)
05-02-2007 Công văn số 491/UBND-XH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính ngày tháng ban hành văn bản. (trang 66)
13,946,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner