Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-03-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-03-2007 Quyết định số 638/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, du lịch đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 04)
09-03-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 05 đến trang 06)
28-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc hỗ trợ kinh phí cho người tham gia XKLĐ nước ngoài. (trang 07)
01-03-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền v/v tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2007 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm H5N1. (từ trang 08 đến trang 11)
01-03-2007 Quyết định số 652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế. (từ trang 12 đến trang 13)
02-03-2007 Quyết định số 663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 31)
06-03-2007 Quyết định số 675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. (từ trang 32 đến trang 33)
07-03-2007 Quyết định số 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2007. (từ trang 34 đến trang 38)
07-03-2007 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. (từ trang 39 đến trang 41)
08-03-2007 Quyết định số 687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. (từ trang 42 đến trang 43)
06-03-2007 Công văn số 770/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nội dung trọng tâm của công tác TĐKT năm 2007. (từ trang 44 đến trang 45)
13,094,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner