Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 05-01-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 15)
09-12-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017. (từ trang 16 đến trang 95)
09-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 96 đến trang 102)
28-12-2016 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 103 đến trang 104)
16-12-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 105 đến trang 111)
16-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 112 đến trang 116)
08-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. (từ trang 117 đến trang 120)
03-01-2017 Công văn số 01/HĐND-TH của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 121)
03-01-2017 Công văn số 02/HĐND-TH của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 122)
30-12-2016 Quyết định số 3459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực đối với Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 123)
29-12-2016 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2017. (từ trang 124 đến trang 126)
16-12-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách huyện năm 2017. (từ trang 127 đến trang 128)
16-12-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2017. (từ trang 129 đến trang 131)
13,756,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner