Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 15-01-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 03 đến trang 07)
15-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 08 đến trang 14)
25-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 15 đến trang 20)
19-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 21 đến trang 36)
19-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 37 đến trang 41)
19-12-2016 Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 42 đến trang 46)
30-12-2016 Quyết định số 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tácviên kiểm tra vănbản tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 47 đến trang 51)
20-12-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về dự toán thu chi ngân sách năm 2017. (từ trang 52 đến trang 54)
20-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017. (từ trang 55 đến trang 56)
15-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2017. (từ trang 57 đến trang 58)
15-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017. (từ trang 59 đến trang 61)
15-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 62 đến trang 69)
25-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 70 đến trang 71)
13,756,589 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner