Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-02-2017: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 07)
09-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 08 đến trang 15)
25-01-2017 Quyết định số 184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban C hỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. (từ trang 16 đến trang 17)
25-01-2017 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 18)
25-01-2017 Quyết định số 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 19)
25-01-2017 Quyết định số 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 20)
25-01-2017 Quyết định số 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế cơ sở pháp lý và một số điều của Quyết định đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 21 đến trang 22)
25-01-2017 Quyết định số 194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hà Xuân Hậu, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. (trang 23)
25-01-2017 Quyết định số 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đặng Quang Ngọc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. (trang 24)
25-01-2017 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. (trang 25)
25-01-2017 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Nhân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. (trang 26)
25-01-2017 Quyết định số 202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Trường, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. (trang 27)
25-01-2017 Quyết định số 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Quyền, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. (trang 28)
25-01-2017 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. (trang 29)
25-01-2017 Quyết định số 206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 30 đến trang 31)
25-01-2017 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Lê Hiến, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. (trang 32)
25-01-2017 Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. (trang 33)
25-01-2017 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Khang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. (trang 34)
25-01-2017 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. (trang 35)
04-02-2017 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 36 đến trang 38)
24-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 39 đến trang 43)
13,724,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner