Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 14 xuất bản ngày 25-03-2017: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-03-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố và công bố lại danh mục các tuyến đường bộ đang khai thác thuộc hệ thống đường Tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. (từ trang 03 đến trang 05)
10-03-2017 Quyết định số 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Lê Nhật. (trang 06)
10-03-2017 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (từ trang 07 đến trang 11)
11-03-2017 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 12 đến trang 17)
16-03-2017 Quyết định số 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, các trường do ngành giáo dục thực hiện quản lý nhà nước (trừ các trường/ngành sư phạm) từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. (từ trang 18 đến trang 19)
14-03-2017 Quyết định số 814/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền. (từ trang 20 đến trang 35)
13,540,281 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner