Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 xuất bản ngày 05-04-2017: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 13)
16-03-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. (trang 14)
24-03-2017 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2016. (từ trang 15 đến trang 59)
22-03-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (từ trang 60 đến trang 62)
25-03-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 63 đến trang 67)
13,342,068 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner