Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 20 xuất bản ngày 22-05-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt các đường dây, cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 11)
12-05-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 17)
12-05-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 18 đến trang 20)
10-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền. (từ trang 21 đến trang 23)
08-05-2017 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 24 đến trang 30)
08-05-2017 Quyết định số 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 48)
09-05-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 49 đến trang 51)
13,724,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner