Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 xuất bản ngày 25-04-2007: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. (trang 04)
10-04-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007. (từ trang 05 đến trang 06)
11-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. (từ trang 07 đến trang 08)
03-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc hỗ trợ kinh phí cho người tham gia XKLĐ nước ngoài. (từ trang 09 đến trang 10)
04-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất (đợt 2). (từ trang 11 đến trang 12)
10-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc giao chỉ tiêu thu thuế nhà, đất năm 2007. (từ trang 13 đến trang 14)
03-04-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007. (từ trang 15 đến trang 16)
13-04-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử Quốc hội khoá XII. (từ trang 17 đến trang 18)
29-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định giải quyết các loại hồ sơ liên quan đến chính sách người có công cách mạng và chính sách xã hội khác để áp dụng theo cơ chế "Một cửa" tại Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. (từ trang 19 đến trang 28)
05-04-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sát nhập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý, mại dâm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh thành Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (gọi tắt là BCĐ PCTP và TNXH). (từ trang 29 đến trang 31)
07-04-2007 Quyết định số 896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 32 đến trang 35)
07-04-2007 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. (từ trang 36 đến trang 37)
07-04-2007 Quyết định số 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định tạm thời chế độ trợ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước của địa phương. (từ trang 38 đến trang 39)
09-04-2007 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2007-2008. (từ trang 40 đến trang 47)
10-04-2007 Quyết định số 903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông năm học 2006-2007. (từ trang 48 đến trang 49)
10-04-2007 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi của tỉnh năm học 2006-2007. (từ trang 50 đến trang 51)
13-04-2007 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tài trợ. (từ trang 52 đến trang 54)
10-04-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2006-2007 và tuyển sinh năm học 2007-2008. (từ trang 55 đến trang 57)
11-04-2007 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh. (trang 58)
29-03-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu đường bộ, hệ thống đường thành phố quản lý. (trang 59)
03-04-2007 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố Huế về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sử dụng điện. (từ trang 60 đến trang 61)
02-04-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc triển khai thực hiện quản lý thuế theo cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. (từ trang 62 đến trang 63)
12,707,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner