Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 36 xuất bản ngày 04-09-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 07)
25-08-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế". (từ trang 08 đến trang 14)
28-08-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 15 đến trang 24)
22-08-2017 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục văn bản hành chính do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp. (từ trang 25 đến trang 32)
24-08-2017 Quyết định số 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 33 đến trang 73)
25-08-2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 74 đến trang 78)
01-09-2017 Công văn số 6332/UBND-TN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 79)
13,957,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner