Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 42 xuất bản ngày 10-10-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2017 Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 15)
02-10-2017 Quyết định số 85/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 16 đến trang 24)
03-10-2017 Quyết định số 86/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp. (trang 25)
04-10-2017 Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 26 đến trang 32)
28-09-2017 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 33 đến trang 53)
30-09-2017 Quyết định số 2268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 54)
06-10-2017 Công văn số 7289/UBND-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh. (trang 55)
13,950,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner