Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 08-01-2018: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2017 Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 09)
28-12-2017 Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế. (từ trang 10 đến trang 17)
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 18 đến trang 21)
15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 22 đến trang 27)
15-12-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua “Đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2017 - 2020”. (từ trang 28 đến trang 29)
15-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua “Đề án phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. (từ trang 30 đến trang 32)
15-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 33 đến trang 38)
27-12-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 39 đến trang 74)
28-12-2017 Quyết định số 3069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Bạch Chơn Đông giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. (trang 75)
28-12-2017 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bửu Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. (trang 76)
28-12-2017 Quyết định số 3074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập để thành lập các thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền. (từ trang 77 đến trang 78)
28-12-2017 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế. (từ trang 79 đến trang 80)
25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (từ trang 81 đến trang 83)
26-12-2017 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2018. (từ trang 84 đến trang 90)
29-12-2017 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2018. (từ trang 91 đến trang 93)
15-12-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2018. (từ trang 94 đến trang 95)
13,938,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner