Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 17 xuất bản ngày 01-05-2018: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-03-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 02 đến trang 10)
19-04-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợan toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 11 đến trang 32)
24-04-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 33 đến trang 37)
24-04-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 38 đến trang 40)
20-04-2018 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. (từ trang 41 đến trang 43)
13,724,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner