Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 20 xuất bản ngày 01-06-2018: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 03 đến trang 04)
25-05-2018 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 05 đến trang 06)
25-05-2018 Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. (trang 07)
28-05-2018 Quyết định số 1132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh thành Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 08 đến trang 09)
28-05-2018 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 10 đến trang 11)
29-05-2018 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trừng rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 13)
29-05-2018 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 14 đến trang 27)
13,756,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner